šišovský plošiny – prenájom plošin

Využitie montážnej plošiny

montáže, demontáže, polepy a osvetlenie reklamných panelov
opravy osvetlenia hal a čerpacích staníc, údržba a opravy verejného osvetlenia
montáže reklám a billboardov
v stavebníctve
čistenia, umývanie okien a opláštenie budov
opravy striech a odkvapov
nátery stožiarov, fasád a všetkých konštrukcií a ich údržba
údržba hal tovární a rôznych objektov v zimnom období
pri odstraňovaní snehu a ľadu zo striech domov
orezávanie stromov a veľa ďalších možností


Peter Šišovský

DCA TECH ,s.r.o.
K Váhu 782/21
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 48318868
IČ DPH: SK2120132707
www.montazneplosiny.eu
montazneplosiny@gmail.com
tel.00421 918 18 18 68

galéria